Izvēlies kursu:

Integrētās mārketinga komunikācijas
Mārketinga stratēģijas un konkurētspējas pozicionējums
Patērētāju uzvedība
1/3

Izvēlies piemērotāko laiku:

Mārketinga stratēģijas un konkurētspējīgs pozicionējums

Otrdienas 15:00 - 17:00
Trešdienas 18:00 - 20:00

Vēlams atzīmēt vairākus laikus

Vēlos iegādāties kursa grāmatu (Ls 35 + PVN)

Integrētās mārketinga komunikācijas

Otrdienas 15:00 – 17:00
Trešdienas 18:00 – 20:00

Vēlams atzīmēt vairākus laikus

Vēlos iegādāties kursa grāmatu (Ls 35 + PVN)

Patērētāju uzvedība

Ceturtdienas 16:00 – 18:00
Vēlos iegādāties kursa grāmatu (Ls 35 + PVN)
2/3

Norādiet informāciju:

Par sevi:

Rekvizīti rēķinam:

mēnesis
semestris
3/3

Paldies

Jūsu reģistrācija saņemta. Uz e-pastu drīzumā nosūtīsim sīkāku informāciju, kā arī rēķinu par dalību. Ja kādi jautājumi, droši sazinieties ar mums.

Par mums

“Inspired Academy” radīta ar mērķi palīdzēt apgūt mārketinga nozares pamatus tiem, kas tos vēl nezina, un atjaunot zināšanas tiem, kas ir apguvuši šīs zinības pirms ilgāka laika un, iespējams, ir ko piemirsuši, taču pats galvenais – ar mērķi radīt cilvēkos zinātkāri par nozari.

Akadēmijas ietvaros mārketinga un komunikāciju vadītājiem un speciālistiem būs iespēja apmeklēt pilna semestra mārketinga kursus par šādām tēmām: integrētās mārketinga komunikācijas,  mārketinga stratēģijas un konkurētspējīgs pozicionējums, zīmolvadībapatērētāju uzvedībauzvedības ekonomika un zināšanu vadība. Šie kursi nav paredzēti cilvēkiem, kas vēlas ar zināšanu (vai papīra par zināšanām) iegūšanu pelnīt vairāk naudas, bet gan cilvēkiem, kam interesē pašas zināšanas.  Kursu būtība nav vis galvā esošo «rāmi» piepildīt ar zināšanām, bet gan šo «rāmi» pārveidot, lai jauniegūtās zināšanas tiktu pakārtotas mārketinga domāšanai.

Akadēmijas mērķis atspoguļots tās devīzē „Piedāvāt zinātkārei auglīgu augsni!”,  ko nodrošina pilnvērtīgas barības vielas – iedvesma, vide, pieredze, zināšanas un metodoloģija.

Iedvesma

“Inspired Academy” ir izveidojusies mediju aģentūras “Inspired” paspārnē. Sākotnēji tas bija “Inspired” apmācību un zināšanu vadības atzars. Jau no 2008.gada “Inspired” darbinieki ir apguvuši mārketinga un reklāmas komunikācijas pamatus, kas ir palīdzējis aģentūrai kļūt ne tikai par lielāko mediju aģentūru Latvijā, bet arī iegūt apbalvotākās mediju aģentūras statusu dažādos vietējos un starptautiskos reklāmas festivālos. Šīs radošuma vērtības turpinās arī akadēmijā, izmantojot to pašu pieeju un apmācības metodes.

Vide

Akadēmijas lekcijās vienuviet pulcēsies mediju pārstāvji, radošo un mediju aģentūru darbinieki, kā arī mārketinga vadītāji no daudzām nozarēm, kopā veidojot lielisku vidi domu un ideju apmaiņai. Šāda profesionālā vide ļaus apgūstamo vielu apskatīt no vairākiem skatu punktiem vienlaicīgi.

Pieredze

Lekciju vadītājs Jānis Kļaviņš apmācības vada no 2008.gada. Ir lasījis vieslekcijas Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Vadījis konferences un strādājis ar visu Latvijas lielāko nozaru reklāmdevēju mārketinga komunikāciju stratēģijām.

Zināšanas

Jāņa Kļaviņa teorētisko zināšanu pamatu veido uz vajadzību vērsta literatūras izpēte. Šāda teorijas apgūšanas metode ir nodrošinājusi to, ka lektora zināšanu loks aptver dažādas mārketinga skolas, kā arī spēju mārketinga elementus pretstatīt reālās dzīves piemēriem.

Metodoloģija

Kursi tiek veidoti, balstoties uz izdevniecības “Pearson” izstrādāto apmācību sistēmu, kas ietver gan teorētisko bāzi, gan arī piemērizpēti. Kursa ietvaros būs jāveic praktiskie uzdevumi. Kursu pasniegšanas metode atšķiras no vispārpieņemtās, jo lekciju laikā mācību materiāls tiek izmantots kritiskai domāšanai – materiāli tiek apskatīti kontekstā ar vietējo mārketinga vidi.