Mēs ticam zināšanām
kā mūsdienu vērtīgākajam resursam

Uz klientu vērsts digitālais mārketings

Vēl nekad agrāk digitālā mārketinga rīki un pieejamie resursi nav bijuši tik aktuāli un izplatīti kā šodien, kas ļauj mārketinga un komunikācijas speciālistiem veidot nevis zīmola centrisku, bet patērētāju centrisku mārketingu. 

Zīmolvadība

Kursa laikā iespējams iegūt padziļinātu izpratni par zīmola vērtību, kā arī pilnveidot spēju aprakstīt un vadīt dažādus zīmola elementus, lai veidotu, noturētu un uzlabotu zīmola vērtību.

Zini savu klientu

Kurss paredzēts jaunajiem uzņēmējiem, mazajiem uzņēmumiem un startupiem. Arī tiem, kas meklē jaunas idejas un veidus, kā vēl labāk uzrunāt klientus un patērētājus, kā arī jaunu produktu un projektu ieviesējiem un virzītājiem tirgū.

Praktiskais digitālais mārketings

Lekcijas ir paredzētas jaunajiem uzņēmējiem, kuri digitālā mārketinga teoriju vēlas papildināt ar praktiskām digitālā mārketinga zināšanām.

Uzņēmējdarbības uzsākšana, mazu uzņēmumu vadība

Šis kurss paredzēts gan biznesa uzsācējiem, gan arī tiem, kas jau nodarbojas ar uzņēmējdarbību.

Mārketinga stratēģijas un konkurētspējīgs pozicionējums

Kursa laikā iespējams padziļināti apgūt visas galvenās mārketinga stratēģiju un konkurētspējīga pozicionējuma veidošanas fāzes. Šis kurss ir ļoti noderīgs, lai attīstītu uz tirgu orientētu mārketinga «domāšanu».

Mediju plānošana. Reitingi

Seminārā būs iespējams apgūt mediju plānošanas rādītāju (metriku) nozīmi, to savstarpējo saistību un pielietojumu reālā dzīvē.

Zināšanu vadība

Šī kursa laikā jūs apgūsiet to, kā uzņēmumā ieviest zināšanu vadības programmas ar mērķi izmantot uzņēmumā esošo un jauniegūto informāciju konkurētspējas palielināšanai.

Mārketinga pamati

Šis kurss iepazīstina ar mārketinga konceptu un apraksta svarīgākos mārketinga rīkus – produktu, zīmolu, cenošanu, izplatīšanas kanālus, pārdošanu un pārdošanas veicināšanu (komunikāciju)

Mārketinga komunikācijas plāns (integrētās mārketinga komunikācijas)

Kursa gaitā iespējams apgūt visu komunikāciju procesu: sākot no mērķa grupu un komunikācijas mērķu definēšanas un beidzot ar detalizētu katras komunikācijas mix sastāvdaļas aprakstu un praktiska pielietojuma piemēru.

Sociālās platformas

Sociālo platformu atrašanās vieta un loma mārketingā– kādus mērķus uzstādīt, kā tos sasniegt un kā nomērīt atdevi.

Patērētāju uzvedība

Šis kurss ir kā papildus materiāls mārketinga un komunikāciju nozarē strādājošajiem speciālistiem.

Sadarbība ar aģentūrām

Kursa ietvaros iemācīsimies efektīvāk un, kas nav mazsvarīgi, arī patīkamāk sadarboties ar savām komandām klienta vai aģentūru pusēs, ielūkojoties viņu darba specifikā, ikdienā un organizācijā, un apgūsim efektīvākus komunikācijas paņēmienus, sākot no uzdevuma došanas līdz komunikācijas materiālu apstiprināšanai un aktivitāšu efektivitātes izvērtēšanai.