Mēs ticam zināšanām
kā mūsdienu vērtīgākajam resursam

Tuvākie kursi un semināri:

Otrdiena, 21. janvāris

18.30-20.00

Satura mārketings – sliktie un labie piemēri

Trešdiena, 22. janvāris

17.30-19.30

Dati mārketingā: kā tos izmantot un neapjukt

Otrdiena, 4. februāris

18.30-20.00

Zināšanu vadība, 1.lekcija

Pirmdiena, 10. februāris

18.00-21.00

Ievads dizaina domāšanā, 1.daļa

Trešdiena, 12. februāris

18.00-21.00

Ievads dizaina domāšanā, 2.daļa

Ceturtdiena, 13. februāris

18.00-21.00

Ievads dizaina domāšanā, 3.daļa

Pirmdiena, 17. februāris

18.30-20.00

Zīmolvadība, 1.lekcija

Pirmdiena, 17. februāris

18.20-20.00

Mārketinga komunikācijas plāns, 1.lekcija

Dati mārketingā: kā tos izmantot un neapjukt

Digitālā vide sniedz plašas efektivitātes novērtēšanas iespējas. Taču kā izmantot šos datus savā labā, lai neapjuktu? Šajā seminārā tiks apskatīta kvantitatīvā un kvalitatīvā analītika, instrumenti un metodes, kas palīdzēs novērtēt mārketinga un komunikācijas efektivitāti un to, kā to uzlabot. 

Mārketinga stratēģijas un konkurētspējīgs pozicionējums

Kursa laikā iespējams padziļināti apgūt visas galvenās mārketinga stratēģiju un konkurētspējīga pozicionējuma veidošanas fāzes. Šis kurss ir ļoti noderīgs, lai attīstītu uz tirgu orientētu mārketinga «domāšanu».

Zīmolvadība

Kursa laikā iespējams iegūt padziļinātu izpratni par zīmola vērtību, kā arī pilnveidot spēju aprakstīt un vadīt dažādus zīmola elementus, lai veidotu, noturētu un uzlabotu zīmola vērtību.

Zināšanu vadība

Šī kursa laikā jūs apgūsiet to, kā uzņēmumā ieviest zināšanu vadības programmas ar mērķi izmantot uzņēmumā esošo un jauniegūto informāciju konkurētspējas palielināšanai.

Satura mārketings - sliktie un labie piemēri

Seminārā tiks apskatītas satura mārketinga tendences un pamatstratēģijas. Īpaša uzmanība tiks pievērta saturam (dažādu formu) populārākajos sociālajos tīklos, apskatīti sociālo tīklu lietošanas paradumi.

Patērētāju uzvedība

Kurss ir iesakāms visiem, kuri vēlas apskatīties uz mārketingu nevis no uzņēmuma, bet gan no patērētāja skatu punkta.

Mārketinga komunikācijas plāns

Kursa gaitā iespējams apgūt visu komunikāciju procesu: sākot no mērķa grupu un komunikācijas mērķu definēšanas un beidzot ar detalizētu katras komunikācijas mix sastāvdaļas aprakstu un praktiska pielietojuma piemēru.

Ievads dizaina domāšanā

Dizaina domāšana ir radoša problēmu risināšanas metode. To mēdz saukt arī par uz lietotāju centrētu domāšanu, jo metodes fokusā ir pats lietotājs, kam risinājums tiek izstrādāts.