Lekciju skaits – 13

Lekcijas notiks pirmdienās plkst.18.30-20.00, sākot no 2020.gada 10.februāra.

Kursa gaitā iespējams apgūt visu komunikāciju procesu: sākot no mērķa grupu un komunikācijas mērķu definēšanas un beidzot ar detalizētu katras komunikācijas mix sastāvdaļas aprakstu un praktiska pielietojuma piemēru.

Pamata literatūra – «Marketing Communications»

 

 • Kurss paredzēts:
  • Mārketinga vadītājiem, kas vēlas dziļāk apgūt mārketinga procesa gala fāzi – komunikācijas;
  • Komunikāciju speciālistiem, lai iegūtu pārskatu par mārketinga komunikācijām un, iespējams, atrastu iedvesmu un jaunu pieeju darbam ar komunikācijām.
 • Tēmu saraksts:
 1. Integrētās komunikācijas (Integrated communications).
 2. Zīmološana (Branding).
 3. Kā darbojas mārketinga komunikācijas (How marketing communications work).
 4. Mērķa grupas (Target groups).
 5. Komunikāciju mērķi (Objectives).
 6. Budžeti (Budgets).
 7. Reklāma (Advertising).
 8. Mediju plānošana (Media planning).
 9. Reklāmas pētījumi (Advertising research).
 10. Sabiedriskās attiecības (Public relations).
 11. Sponsorēšana (Sponsorship).
 12. Pārdošanas veicināšana (Sales promotions).
 13. Tiešais mārketings (Direct marketing).
 14. Izplatīšanas vietu mārketings (Point-of-purchase communications).
 15. Izstādes un gadatirgi (Exhibitions and trade fairs).
 16. Tiešā pārdošana (Personal selling).
 17. E-komunikācijas (E-communication).
 18. Ētiskie apsvērumi mārketinga komunikācijās (Ethical issues in marketing communications).
 • Dalības maksa:
  • Juridiskajām personām: EUR 30 + PVN par lekciju
  • Privātpersonām: EUR 25 + PVN par lekciju
  • Atlaides:
   • 15% atlaide LADC, LRA un LMPA biedriem;
   • 20% atlaide katram papildu dalībniekam, ja no viena uzņēmuma lekcijas apmeklē divi vai vairāk dalībnieki.

Pieteikšanās šeit.