Semināra norises laiks tiks precizēts.

Seminārā būs iespējams apgūt mediju plānošanas rādītāju (metriku) nozīmi, to savstarpējo saistību un pielietojumu reālā dzīvē. Ieskatīties aģentūru iespējās un izaicinājumos, veicot auditorijas segmentēšanu, plānošanu un pirkšanu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un tirgus tendences. Kā arī uzzināt, kam pievērst uzmanību mediju plāna izvērtēšanā.

Seminārs ir paredzēts uzņēmumu mārketinga un komunikāciju vadītājiem, kuri saskaras ar mediju reklāmas plānošanu (vai nu plāno paši, vai arī sadarbībā ar mediju aģentūru). Semināra saturs būs interesants arī mediju kanālu un mediju aģentūru darbiniekiem, kuri ir nesen sākuši strādāt nozarē vai arī vēlas atsvaidzināt savas zināšanas.

Lekcijas saturs :

 • Auditorijas definējums
 • Pamatvērtību (kontakts ar mediju, sasniedzamība) noteikšanas metodes dažādos mediju veidos
 • Mediju rādītāji (metriki) dažādos mediju veidos, atšķirības starp tiem
 • Mediju rādītāju atvasinājumi
  • Reitings (GRP, TRP, OTS)
  • Piemērotības indekss (Affinity)
  • Frekvence
  • Citi mediju plānos izmantotie rādītāji
  • Cenas faktori (CPT, CPP u.c.)

Lekciju vada: Aivars Avotiņš, “Inspired” analītiķis

Dalības maksa: 30 eur + PVN 

Pieteikšanās šeit