Lekciju skaits – 12 (1 semestris).

 Lekciju kursa norises datums tiks precizēts.

 • Šis kurss paredzēts gan biznesa uzsācējiem, gan arī tiem, kas jau nodarbojas ar uzņēmējdarbību, taču vēl nav atdalījuši uzņēmuma vadības procesus – tātad, uzņēmējiem, kas ir paši savu uzņēmumu vadītāji. Kursa laikā tiek aptverta vispārīga uzņēmējdarbībai svarīga informācija.
 • Kurss paredzēts : biznesa uzsācējiem, mazu un vidēju uzņēmumu vadītājiem, citiem interesentiem

Tēmu saraksts:

 • Biznesa idejas ģenerēšana. Ideju validācija
 • Biznesa ideju ekonomiskā analīze, pirmsizpēte
 • Biznesa plāns. Idejas paraksts, finanšu aprēķins un pietiekamība, ražošanas efektivitāte un mārketings, darbaspēks
 • Nodokļi un uzņēmējdarbības formas
 • Finanšu plānošana, naudas plūsma, peļņas vai zaudējumu aprēķins, nulles punkta analīze
 • Finanšu pietiekamības nodrošināšana – finansējuma piesaiste, dažādi finansējuma avoti
 • Biznesa procesu vadība – cilvēkresursi, administratīvie un ražošanas resursi
 • Attīstības plānošana – metodes kapitāldaļas vērtības pieauguma nodrošināšanai. Eksports.

Dalības maksa:

  • 28 EUR + PVN par lekciju (~112 EUR + PVN mēnesī)
  • Atlaides:
   • 15% atlaide LADC, LRA un LMPA biedriem;
   • 20% atlaide katram papildu dalībniekam, ja no viena uzņēmuma lekcijas apmeklē divi vai vairāk dalībnieki.

Pieteikšanās šeit